ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 90.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 77.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 70.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 58.65 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน