สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาสมอคอน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 71.25 เงิน 5 1. เด็กชายชยุตพงศ์  อิ่มเอิบ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ยุ่นสมาน
3. เด็กชายสุเมธ  ศาลาแดง
 
1. นางนงนุช  ศรีลุวัตร
2. นางอุดม  ม่วงจีน
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงกชกร  ทับงาม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทศวงษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์แจ่ม
 
1. นางจำนงค์  ชูชัยมงคล
2. นางนงนุช  ศรีลุวัตร