สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชอนบอน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายชลสิทธิ์  เข็มจตุรัส
2. เด็กชายอมรรัตน์  ดวงเทียน
3. เด็กชายอามร  ติ่งทอง
 
1. นางสาวบุญนาค  เอี่ยมโต
2. นายสิทธิพงษ์  นวลอุ่น