สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศรีสุดา  บุตรจู
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองนิ่ม
 
1. นายสงบ  จันทร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายจีรวุฒิ  เทียมสนิท
2. เด็กชายนัฐฐหชัย  พวงภู่
3. เด็กชายภานุวัฒน์  คำดวงน้อย
 
1. นางวัลลภา  เภากัน
2. นางสมคิด   สุขเอี่ยม
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายก้องภพ  เฉลิมวัฒน์
 
1. นายกำพล  ดิดประเสริฐ