สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพึ่ง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายชาคริต  ศรีษะสุวรรณ
2. เด็กชายธนากร  กำเนิดทรัพย์
3. เด็กหญิงลลิตา  โพระนก
 
1. นางสุกัญญา  ทรงประไพ