สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางกะพี้ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวันชนะ  รักอ่อน
2. เด็กหญิงสาธิดา   นาปา
3. เด็กหญิงเรืองพิลาศ   อินม่วง
 
1. นางนพนันต์  ปานวงษ์
2. นายวินิพล   ทาชาติ