สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62.6 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงสุวภา  ใจยืน
 
1. นายประเมิน  บุญเปลี่ยน
2. นางสุธีย์ญา  ขำวงศ์