สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เรืองสำราญ
2. เด็กหญิงสุนิษา  บุญดา
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ภิบาลพงษ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  งาเนียม
2. นายสมศักดิ์   นามเกิด