สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.25 ทอง 10 1. เด็กชายกฤษณ  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก่นสากล
3. เด็กหญิงบุญฑิกา  บุญเกิด
 
1. นางสาวกมลรัตน์  งาเนียม
2. นายสมศักดิ์  นามเกิด