สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบากลัก สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงชญานี  แก้วใจ
2. เด็กชายณัฐกานต์  เทศแก้ว
3. เด็กชายอัครพล  พาละพล
 
1. นางธนภร  หอมจันทร์
2. นางสาววรรณนิภา  พันธ์จันทร์ดี