สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มิถุนาวงศ์
2. เด็กชายอันติยานน์  ผ่องผุด
 
1. นางพเยาว์  ใจอารีรอบ