สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กชายชลกานต์  บุญชิต
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จันสีดา
3. เด็กหญิงแก้วตา   ชัยเสน
 
1. นางราตรี  มัทธุจักร์
2. นางสุจิรา   รอบรู้
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายภูผา  นนทโคตร
3. เด็กชายเดช  ทองพิกุล
 
1. นางราตรี  มัทธุจักร์
2. นางสุจิรา  รอบรู้