สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ยืนทน
2. เด็กชายสรายุทธ  วิงสกุล
 
1. นางขวัญจิตร  สวนสำราญ
2. นายฉัตรชัย  ปิ่นปั้น