สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  สะพรมห์
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  นิกรณ์
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริพัฒน์
 
1. นางกาญจนา  เหลี่ยงตระกูลชัย
2. นางวิภาดา  ชื่นแช่มช้อย