สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.25 ทองแดง 12 1. เด็กชายบัญญพนธ์  ตระกูลศรี
 
1. นางพรธิภา  แสงเรือง
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจรรยพร  ดาระดาษ
2. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  เชียงฮวด
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวประพรรณเพชร  อินทรทรัพย์
2. นางเตือนจิตร์  กุลเกตุ