สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองคู สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิระพินญา  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้วสิงห์
3. เด็กหญิงวิชุดา  ผลกาย
 
1. นางสายพันธ์  โอมะคุปต์
2. นางเกยูร  ชนะบุญ