สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีนวล
2. เด็กชายวรวุฒิ  เหนี่ยงจิต
 
1. นายวิเชียน  สีสมุทร
2. นางสาวศิริพร  จัญนาน