สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 29 14 9 52 50 26 13 9 89
2 อนุบาลลพบุรี 17 16 10 43 43 10 9 4 62
3 วัดทุ่งทะเลหญ้า 10 1 0 11 11 0 0 0 11
4 บรรจงรัตน์ 9 15 0 24 25 6 3 3 34
5 โคกสำโรง 8 3 11 22 20 13 9 8 42
6 บ้านหลุมข้าว 7 5 3 15 13 7 5 7 25
7 บ้านเขาทับควาย 7 4 2 13 15 10 5 7 30
8 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 7 2 3 12 13 5 3 3 21
9 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 7 2 2 11 16 7 8 9 31
10 วัดบ้านดาบ 6 3 4 13 11 11 2 8 24
11 บ้านวังเพลิง 4 11 4 19 16 19 13 7 48
12 วัดพานิชธรรมิการาม 3 6 4 13 18 10 0 1 28
13 บ้านนกเขาเปล้า 3 5 5 13 18 13 3 8 34
14 พระวรสาร 3 3 3 9 4 7 6 5 17
15 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 3 1 3 7 6 9 3 4 18
16 บ้านวังขอนขว้าง 3 1 0 4 5 4 2 2 11
17 บ้านสามเรือน (วันครู 2500) 3 0 2 5 6 4 1 1 11
18 วัดดงพลับ 3 0 1 4 5 1 0 0 6
19 รุ่งนิวัติวิทยา 2 9 3 14 13 18 12 12 43
20 ซอย3 สาย4 ซ้าย 2 5 2 9 7 3 10 2 20
21 บ้านเกริ่นกฐิน 2 2 2 6 6 5 5 7 16
22 พิบูลสงเคราห์ 1 2 1 3 6 8 4 4 2 16
23 สุเทพวิทยาลัย 2 1 0 3 4 3 5 1 12
24 วัดตองปุ 2 1 0 3 3 4 4 4 11
25 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 2 0 4 6 5 3 4 2 12
26 ศรีแก้วอนุกูล 2 0 2 4 5 3 3 2 11
27 บ้านโคกกะเทียม 2 0 2 4 4 3 4 1 11
28 บ้านหนองแขม 2 0 1 3 5 3 2 0 10
29 วรพิทยา 2 0 0 2 6 2 0 1 8
30 วัดใหม่จำปาทอง 2 0 0 2 2 3 0 0 5
31 บ้านพุม่วง 2 0 0 2 1 2 2 1 5
32 อนุบาลบ้านเพนียด 1 4 2 7 7 2 2 8 11
33 โคกลำพานวิทยา 1 3 2 6 4 2 1 4 7
34 เทศบาลบ้านหมี่ 1 3 1 5 6 0 0 0 6
35 วัดชีแวะ 1 2 1 4 5 1 1 0 7
36 วัดโคกหม้อ 1 2 0 3 3 1 0 1 4
37 วัดไผ่แตร 1 1 2 4 4 7 0 0 11
38 บ้านถลุงเหล็ก 1 1 2 4 4 1 2 0 7
39 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 1 3 5 5 5 3 15
40 บ้านท่าม่วง 1 1 1 3 4 3 0 1 7
41 ทบอ.สองเหล่าสร้าง 1 1 1 3 3 4 2 4 9
42 กองบินโคกกะเทียม 1 1 1 3 0 1 1 1 2
43 วัดบ่อเงิน 1 1 0 2 3 4 3 2 10
44 วัดโพธิ์เกษตร 1 1 0 2 3 4 1 5 8
45 วัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1 1 0 2 3 1 1 1 5
46 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
47 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1 0 2 3 8 4 1 1 13
48 วัดโพธิ์เก้าต้น 1 0 2 3 4 2 1 1 7
49 วัดธรรมเจดีย์ 1 0 2 3 3 2 3 0 8
50 บ้านหนองถ้ำ 1 0 2 3 3 2 0 1 5
51 วัดใดใหญ่ 1 0 2 3 3 0 1 0 4
52 วัดโบสถ์ 1 0 1 2 4 4 2 3 10
53 อนุบาลท่าวุ้ง 1 0 0 1 5 3 3 2 11
54 วัดดงสวอง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
55 วัดป่ากล้วย 1 0 0 1 2 2 0 0 4
56 วัดโคกโพธิกุญชร 1 0 0 1 2 1 0 2 3
57 วัดดงแก้ว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 วัดสระกระเบื้อง 1 0 0 1 1 4 4 1 9
59 บ้านดงมะรุม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
60 วัดน้ำจั้น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 วัดโป่งแค 0 3 0 3 2 5 1 4 8
62 บ้านสระเตย 0 2 1 3 3 4 4 5 11
63 จินดารัตน์ 0 2 1 3 0 7 6 2 13
64 วัดสิริจันทรนิมิตรฯ 0 2 0 2 4 2 0 0 6
65 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
66 บ้านไผ่ใหญ่ 0 1 4 5 5 1 1 0 7
67 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 1 3 4 7 7 7 2 21
68 วัดหนองกระเบียน 0 1 3 4 4 5 5 1 14
69 วัดบ้านทราย 0 1 2 3 5 1 0 1 6
70 วัดสะแกราบ 0 1 2 3 2 5 3 1 10
71 ไทยรัฐวิทยา 1 0 1 1 2 4 6 2 5 12
72 กําจรวิทย์ 0 1 1 2 3 6 4 3 13
73 วัดมุจลินทร์ 0 1 1 2 3 6 1 0 10
74 วัดถนนแค 0 1 1 2 3 1 2 1 6
75 วัดสนามไชย 0 1 1 2 2 2 1 5 5
76 บ้านพรมทิน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
77 ธรรมิการาม 0 1 1 2 1 4 2 1 7
78 วัดเทพอำไพ 0 1 0 1 3 6 3 1 12
79 วัดหนองแก้ว 0 1 0 1 2 2 1 1 5
80 บ้านดอนดึง 0 1 0 1 2 2 0 2 4
81 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
82 บัณฑิตศึกษา 0 1 0 1 1 1 2 0 4
83 รัตนศึกษา 0 1 0 1 1 1 1 1 3
84 วัดข่อยกลาง 0 1 0 1 0 1 2 1 3
85 ชุมชนตำบลหินปัก 0 1 0 1 0 0 0 1 0
86 วัดท่าแค 0 0 4 4 4 6 1 1 11
87 บ้านโคกตูม 0 0 2 2 2 3 2 0 7
88 วัดนิคมสามัคคีชัย 0 0 2 2 1 2 1 0 4
89 วัดโพธิ์ศรี 0 0 1 1 3 4 1 0 8
90 บ้านคลองเกตุ 0 0 1 1 2 3 0 3 5
91 วัดสำราญ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
92 บ้านวังจั่น 0 0 1 1 2 1 0 1 3
93 เมืองละโว้วิทยา 0 0 1 1 1 3 0 2 4
94 บ้านเขาสะพานนาค 0 0 1 1 1 2 2 2 5
95 วัดบ้านลาด 0 0 1 1 1 2 0 0 3
96 วัดตะเคียน 0 0 1 1 1 1 1 3 3
97 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
98 วัดเขาวงกฎ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
99 บ้านเนินจันทร์ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
100 วัดหนองบัวขาว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองปล้อง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 วัดบางกะพี้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 1 1 0 4 2 0 6
104 วัดหนองเมือง 0 0 1 1 0 1 6 4 7
105 หนองคู 0 0 0 0 6 2 0 0 8
106 อนุบาลบ้านหมี่ 0 0 0 0 4 0 2 1 6
107 อนุบาลบรรจงรัตน์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
108 วัดโพธิ์ระหัต 0 0 0 0 2 6 2 3 10
109 วัดห้วยโป่ง 0 0 0 0 2 4 2 0 8
110 ซอย5 สาย2ซ้าย 0 0 0 0 2 3 4 1 9
111 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 0 0 0 0 2 3 3 2 8
112 บ้านห้วยส้ม 0 0 0 0 2 3 1 0 6
113 บ้านตะกุดหว้า 0 0 0 0 2 1 0 1 3
114 วัดหนองพิมาน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
115 วัดยวด 0 0 0 0 1 4 0 1 5
116 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 1 3 2 4 6
117 บ้านวังไผ่ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
118 วัดหนองคู 0 0 0 0 1 3 1 0 5
119 วัดยาง ณ รังสี 0 0 0 0 1 3 0 1 4
120 วัดเกตุ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
121 บ้านโป่งยอ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
122 บ้านกระเบากลัก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
123 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
124 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 พิบูลปัทมาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 วัดท้ายลาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 วัดสระมะเกลือ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
129 บ้านหนองนางาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
130 วัดทองคุ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านชอนบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 วัดหัวสำโรง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
134 วัดหนองมน 0 0 0 0 0 3 1 1 4
135 วัดดงน้อย 0 0 0 0 0 2 3 1 5
136 วัดซับเสือแมบ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
137 วัดหนองโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
138 บ้านบางลี่ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
139 วัดหนองหอย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
140 วัดเขาสมอคอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 วัดบางพึ่ง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
142 วัดมะค่า 0 0 0 0 0 1 2 0 3
143 บ้านบางงา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
144 วัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 ซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 วัดห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 3 1
147 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
148 วัดคลองเม่า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 ซอย 7 สาย4 ซ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านหนองชนะชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 วัดหลวงสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 พัฒนปัญญา 0 0 0 0 0 0 3 2 3
153 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
154 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
156 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
157 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
158 บ้านหัวดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 วัดสัมพันธมิตร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 วัดใดยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
163 ทศธรรม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
164 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 วัดท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 วัดลาดสาลี่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 วัดหนองหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 วัดหนองแขม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 วัดข่อยใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 วัดถำตะโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 187 166 157 510 596 472 298 264 1,366