หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2555   9 พ.ย. 2555   10 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ ลานไทร 10 พ.ย. 2555 09.00
2 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ ลานไทร 10 พ.ย. 2555 09.00
3 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ สนามบาสเก็ตบอล 10 พ.ย. 2555 09.00
4 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ สนามบาสเก็ตบอล 10 พ.ย. 2555 09.00
5 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ ลานไทร 10 พ.ย. 2555 09.00
6 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ ลานไทร 10 พ.ย. 2555 09.00
7 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ ลานไทร 10 พ.ย. 2555 09.00
8 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ ลานไทร 10 พ.ย. 2555 09.00
9 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ ลานไทร 10 พ.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องประชุมอาคาร3 10 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องชุมอาคาร3 10 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องประชุมอาคาร3 10 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องประชุมอาคาร3 10 พ.ย. 2555 00.00-00.00
5 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องประชุมอาคาร 3 10 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สำนักงานฯ ห้อง ห้องประชุม 10 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ใต้อาคาร ป1ฉ(อาคาร4) 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ใต้อาคาร ป1ฉ(อาคาร4) 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ใต้อาคาร ป1ฉ(อาคาร4) 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ใต้อาคาร ป1ฉ(อาคาร4) 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ใต้อาคาร ป1ฉ(อาคาร4) 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ใต้อาคาร ป1ฉ(อาคาร4) 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ใต้อาคาร ป1ฉ(อาคาร4) 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ใต้อาคาร ป1ฉ(อาคาร4) 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ใต้อาคาร ป1ฉ(อาคาร4) 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ใต้อาคาร ป1ฉ(อาคาร4) 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]