หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.2/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.3/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.1/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.1/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.4/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.2/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.6/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.4/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุด 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุด 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ป.6/6 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี MEP ห้อง ห้องสมุด MEP 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]