ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป.ลำปาง เขต 3 84.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป.ลำปาง เขต 3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ลำปาง เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป.ลำปาง เขต 3 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน สพป.ลำปาง เขต 3 74.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 71.67 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน