ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปลายนาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 85.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม สพป.ลำปาง เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 81.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต 3 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 81.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สุก สพป.ลำปาง เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ สพป.ลำปาง เขต 3 75.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 74.83 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.ลำปาง เขต 3 73.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป.ลำปาง เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน