ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 88.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 72.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 69.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 65.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 62.66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน