ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบลี สพป.ลำปาง เขต 3 64.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 62.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนหัวเมือง สพป.ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต 3 57.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป.ลำปาง เขต 3 52.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป.ลำปาง เขต 3 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 46.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 31 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน