ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 53.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 45.83 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 43.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 42.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 41.65 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 11 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน