ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ลำปาง เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.) สพป.ลำปาง เขต 3 81.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน