ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.ลำปาง เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สุก สพป.ลำปาง เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สพป.ลำปาง เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 71 เงิน 4  
6 โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต 3 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 61 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป.ลำปาง เขต 3 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 31 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง สพป.ลำปาง เขต 3 30 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน