ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่พริก สพป.ลำปาง เขต 3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว สพป.ลำปาง เขต 3 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ม่า สพป.ลำปาง เขต 3 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.) สพป.ลำปาง เขต 3 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 77.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า สพป.ลำปาง เขต 3 75.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนหัวเมือง สพป.ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 66.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน