ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน