ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สุก สพป.ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปาง เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
9 โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน สพป.ลำปาง เขต 3 15 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ สพป.ลำปาง เขต 3 10 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต 3 0 -  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป.ลำปาง เขต 3 0 -  
15 โรงเรียนบ้านนาไหม้ สพป.ลำปาง เขต 3 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน