ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป.ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.) สพป.ลำปาง เขต 3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองตึง สพป.ลำปาง เขต 3 30 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 25 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนปลายนาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 15 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต 3 10 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป.ลำปาง เขต 3 0 -  
10 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 0 -  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป.ลำปาง เขต 3 0 -  
12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 0 -  
13 โรงเรียนหัวเมือง สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน