ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 79 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 66.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 63.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
5 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน