ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 53 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน