ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เย็น สพป.ลำปาง เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า สพป.ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.) สพป.ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่พริก สพป.ลำปาง เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว สพป.ลำปาง เขต 3 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ สพป.ลำปาง เขต 3 44 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสบลี สพป.ลำปาง เขต 3 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
15 โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน