ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแขม สพป.ลำปาง เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปลายนาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป.ลำปาง เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน