ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป.ลำปาง เขต 3 86.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.) สพป.ลำปาง เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน สพป.ลำปาง เขต 3 77.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 75.33 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปาง เขต 3 74.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป.ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.ลำปาง เขต 3 63.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป.ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน