ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 53 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 37 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน