ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเลาสู สพป.ลำปาง เขต 3 78 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ลำปาง เขต 3 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป.ลำปาง เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว สพป.ลำปาง เขต 3 68.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.) สพป.ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองตึง สพป.ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนปลายนาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ สพป.ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 61.5 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป.ลำปาง เขต 3 59.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี สพป.ลำปาง เขต 3 58.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 55 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน