ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขาม สพป.ลำปาง เขต 3 88.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต 3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 82.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 80.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ สพป.ลำปาง เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.ลำปาง เขต 3 71.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป.ลำปาง เขต 3 60.5 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน