ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง สพป.ลำปาง เขต 3 86.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ สพป.ลำปาง เขต 3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ลำปาง เขต 3 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.) สพป.ลำปาง เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน