ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 95.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
6 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
7 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
8 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน