ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 85.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 81.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 78.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 73.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน