ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 71 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 43 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน