ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองตึง สพป.ลำปาง เขต 3 90.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 73.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 73.3 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ สพป.ลำปาง เขต 3 66.7 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางดะ สพป.ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 63.3 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 54.3 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน