ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 74.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
7 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
8 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน