ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปลายนาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแขม สพป.ลำปาง เขต 3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป.ลำปาง เขต 3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 85.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สพป.ลำปาง เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3 80.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่เบิน สพป.ลำปาง เขต 3 80.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน สพป.ลำปาง เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปาง เขต 3 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน