ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน