ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองตึง สพป.ลำปาง เขต 3 83.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป.ลำปาง เขต 3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.ลำปาง เขต 3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต 3 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สพป.ลำปาง เขต 3 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป.ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 63.75 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3 63.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสบลี สพป.ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3 60.75 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านขาม สพป.ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน