ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป.ลำปาง เขต 3 98.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 51.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป.ลำปาง เขต 3 50.58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว สพป.ลำปาง เขต 3 48.22 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต 3 40.9 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า สพป.ลำปาง เขต 3 38.02 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านจ๋ง สพป.ลำปาง เขต 3 31.31 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
9 โรงเรียนบ้านแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน