ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป.ลำปาง เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สุก สพป.ลำปาง เขต 3 75.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 68.28 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า สพป.ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต 3 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
7 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
8 โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน